Rynninge Gård har gamla anor. Den har varit i samma familjs ägo sedan slutet av 1700-talet. Den ligger utefter södra Hjälmarstranden vid Mellanfjärdens ystra böljor i ett vackert brutet kulturlandskap med lummiga ängsmarker, naturligt karga åkrar och vackert återskapade ekhagar. Under dessa ekar, en del säkert dubbelt äldre än gården, går tjuren

och korna med sina kalvar och betar under sommaren. Samtidigt vårdar de vårt kulturarv och bidrar till kontinuitet och trygghet.


För att ytterligare minska avståndet mellan bonden och konsumenterna kommer våra kunder att ges möjlighet att besöka gården under sommaren och att då få mer information om vårt ekologiskt producerade kött, säger Fredrik Ahlgren.

Cirkeln kan sägas vara sluten nu. Gården som på 1700-talet knappast använde några konstgjorda medel i lantbruket är idag tillbaka i samma miljövänliga typ av drift.
Det här är livet, säger Fredrik, även för generationerna efter mig här på Rynninge Gård. Själv är jag den sjätte!


Fredrik Ahlgren


Var ligger
Rynninge Gård?


Gården är belägen i mellersta Sverige, vid sjön Hjälmaren, strax utanför Örebro.

The actual Rolex Explorer is really a accurate image, not just with regard to longines replica sale, however inside the bigger globe associated with tough, precision-made rolex replica uk. This notoriously supported Mister Edmund Hillary as well as Tenzing Norgay once they grew to become the very first to achieve the actual smt associated with rolex replica uk. Everest within Might, 1953. Which rolex submariner replica is actually one of several, however it is actually emblematic from the daring nature which instructions each Rolex within it’s pursuit of excellence, and people that think about their own replica watches sale an important a part of their own achievement.


Copyright © 2002 Rynninge Gård