KRAV-KVALITÉ innebär bl.a. att det ekologiska produktionen hemma på gården bedrivs utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Djuren medicineras aldrig i förebyggande syfte och skall i huvudsak utfodras med för idisslare naturligt foder som hö, ensilage och gräs på sommarbete. Gården och verksamheten kontrolleras minst två gånger per år. Slakteriet och affären är också KRAV-godkända och kontrollerade.

NÄRPRODUCERAD mat är för mig självklart och därför känns det helt rätt att mina djur inför slakten åker den korta sträckan från gården i Stora Mellösa till det nyöppnade småskaliga Närkes slakteri i Gällersta och därefter till ICA Parkhallen / ICA Cityhallen.

SUBKVALITÉ är kvalitéer som hittills inte gått att mäta. Ett ekologiskt producerat kött där djuren från åker och äng får i sig uppåt hundra olika arter ut växtriket innehåller troligtvis mer av för djuren och människan viktiga mikroämnen, spårämnen och vitaminer, instället för onaturliga substanser.

DJURETIK innebär för mig respekt för våra husdjur. Det kräver bästa tänkbara behandling och uppfödning under så naturliga former som möjligt. Mina kor går lösa året runt och är tillsammans med sina kalvar i minst 7 månader. På sommaren går alla gårdens djur ute i hagarna och betar. Målsatsningen är att alla skall gå lösa även på vinterhalvåret.

MILJÖN värnas på många sätt. Eftersom gården är i huvudsak självförsörjande på förnödenheter minimeras transporterna. Det brutna odlingslandskapet med åker, äng och beteshagar hålls öppna med betande djur vilket gynnar den biologiska mångfalden och landskapets skönhetsvärden.
 


Fredrik Ahlgren

 

Copyright © 2002 Rynninge Gård
Rolex says Oyster Never ending the actual essential Oyster, and also the finest phrase from the rolex replica uk idea. It’s difficult in order to dispute with this, which view has an superb access point to the globe associated with Rolex. The actual replica watches sale ending provides it’s proprietor most of the improvements Rolex is famous with regard to, such as a few the very best specialized advancements. The actual thirty replica rolex uk stainless situation is actually water-resistant in order to 100 yards, or even 330 ft. The middle portion of the hublot replica is actually machine made from the strong prevent associated with metal. The actual overhead utilizes the actual trademarked cartier replica sale program to maintain the sun and rain away, and also the sapphire very is actually practically scratchproof.